شنبه 2 تیر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

شوق كارآفريني منتشر شد

  • دوشنبه 11 بهمن 1395
  • 1484

دفتر توسعه كارآفريني دانش‌بنيان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران سي و نهمين ماه‌نامه الكترونيكي شوق كارآفريني را منتشر كرد.

دفتر توسعه كارآفريني دانش‌بنيان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران سي و نهمين ماه‌نامه الكترونيكي شوق كارآفريني را منتشر كرد.

 

در اين شماره مي‌خوانيم:

زمينه كارآفريني، اخبار، معرفي يك كارآفرين موفق، هفت باور كارآفرينان موفق، معرفي كتب لاتين و كتب فارسي.

 ماه‌نامه الكترونيكي شوق كارآفريني ويژه دي 1395ويژه اعضاي هيئت علمي، كارشناسان و دانشجويان سراسر كشور به سردبيري ناهيد مهريزي و مدير مسئولي محمدرضا بختياري منتشر شد.

 دفتر توسعه كارآفريني دانش‌بنيان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ضمن انتشار اين نسخه از ماه‌نامه از تمام علاقمندان و خوانندگان اين حوزه خواست تا با ارائه پيشنهادات و مطالب ارزنده علمي، پژوهشي، آموزشي و ترويجي در زمينه كارآفريني دانش بنيان اين نشريه را ياري دهند.#

شماره 39

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27