شنبه 30 دی 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

آغاز همكاري‌هاي علمي در حوزه انرژي‌هاي نو با كشور چين

  • یکشنبه 28 آذر 1395
  • 1366

هیئت چینی متشكل از متخصصان انجمن بین‌المللی اختراعات چين از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بازديد كرد.


هیئت چینی متشكل از متخصصان انجمن بین‌المللی اختراعات چين از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بازديد كرد.

 به گزارش روابط عمومي، هیئت چینی متشکل از رئیس انجمن بين‌المللي اختراعات چين به همراه چند تن از مسئولین آن انجمن با هدف ايجاد مركز مرجع تست انرژي‌هاي نو و دفتر سرمايه‌گذاري و تجاري‌سازي مشترك امروز 28 آذر 95 در محل سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حضور يافت.

انجمن بین‌المللی اختراعات چين با محوريت بر فعاليت‌هاي انرژي‌هاي نو فعاليت مي‌كند.

 در اين نشست كارگروهي متشكل از متخصصين اين حوزه از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حضور دارند.

 در اين ديدار همچنين ضمن معرفي دستاوردها و فعاليت‌هاي علمي و فناوري، از پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بازديد شد.#

 

 آخرين اخبار

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27