شنبه 7 اسفند 1395
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

بازديد پروفسور محمد رازالي، مدير اجرايي نوسانتارا تکنولوژي مالزي از غرفه سازمان

  • شنبه 27 آذر 1395
  • 351

پروفسور محمد رازالي ضمن بازديد از طرحهاي منتخب دفتر مالکيت فکري با نحوه ثبت اختراع در کشور و فرآيند اعتبارسنجي و تاييد اختراعات در دفتر مالکيت فکري سازمان آشنا گرديدند.

به گزارش روابط عمومی، خانم مهندس گل محمد مدیر گروه مالکیت فکری این دفتر با اشاره به توانمندی های سازمان از استقبال جناب آقای پروفسور رازالی جهت همکاری های بین المللی فیمابین خبر داد.

وی ضمن معرفی طرحهای منتخب اختراعی از جمله طرح لایه نشانی طلا بر روی تارگتهای مسی مورد استفاده در تولید رادیو داروهای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، توضیحاتی در خصوص نحوه همکاری این دفتر با سایر ارگان ها ارائه نمود.

مدیر گروه مالکیت فکری همچنین توضیحاتی در خصوص نحوه ثبت اختراع در کشور و فرآیند اعتبارسنجی و تایید اختراعات در دفتر مالکیت فکری سازمان ارائه کردند. آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27
  • 56276325-29
  • 56276606