سه شنبه 4 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

در نمايشگاه هفته پژوهش

ارائه نيازهاي فناورانه پايش شده صنايع کشور

  • پنجشنبه 25 آذر 1395
  • 1537
به گزارش روابط عمومي، نيازهاي فناورانه پايش شده صنايع و دستگاه‌هاي اجرايي كشور كه توسط دفتر مركزي ارتباط با صنعت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران انجام شده‌است در غرفه اين سازمان در اختيار پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي كشور قرار خواهد گرفت.#


 آخرين اخبار

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27