یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

اخبار بازديد اعضاي هيئت علمي و نمايندگان سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران از شرکت لاستيک پارس

  • چهارشنبه 26 آبان 1395
  • 2125

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27