دوشنبه 30 مرداد 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

دستيابي محققان سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به نتايج کاربردي در خصوص توسعه تحقيقات صنعت لاستيک‌سازي کشور

  • چهارشنبه 26 آبان 1395
  • 1349

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27