دوشنبه 30 مرداد 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

تفاهم نامه همکاري‌هاي مشترک سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران با منطقه ويژه علم و فناوري ربع رشيدي تبريز به امضا رسيد

  • یکشنبه 25 مهر 1395
  • 1293

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27