چهارشنبه 1 آذر 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

بازديد نمايندگان سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران از شهرک صنعتي به سازي صنايع چوب ايران

  • یکشنبه 25 مهر 1395
  • 1464

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27