چهارشنبه 1 آذر 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

کسب رتبه پانزدهم آزمايشگاه مرجع سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در شبکه ازمايشگاهي کشور

  • سه شنبه 19 مرداد 1395
  • 1750

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27