یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

65 ميليارد تومان، گردش مالي شرکت‌هاي دانش‌بنيان تا پايان سال

  • یکشنبه 23 خرداد 1395
  • 2361
آنا آنا
[ 1336 ]

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27