پنجشنبه 1 تیر 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

فراخوان ثبت‌ توانمندي فناورانه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان

  • یکشنبه 23 خرداد 1395
  • 1401

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27