فلور گلسنگ های ایران پروژه ای بین المللی

گلسنگ ها یک گروه تخصصی جالبی از قارچهای همزست می باشند که با برخی  جلبک های سبز و سیانوباکتری ها همزیستی پایداری دارند.نمونه گلسنگ آنها بسیاری از جنگل های هیرکانی، زاگرس و ارسباران، مناطق پست اطراف دریای خزر، کوهستان های  مرتفع رشته کوه های زاگرس و البرز و بیایان های گرم کویر و لوت را تحت سیطره خود قرار داده اند. شناسایی گلسنگ ها یک فعالیت چالش برانگیز بوده و نیاز به درک صحیح از زیست شناسی گلسنگ ها، آناتومی و ریخت شناسی، شیمی، پراکنش و بیوجغرافیایی  بعلاوه آشنایی با اصطلاحات تخصصی خود د ارد. کتابهای فلور گلسنگی برای چنین مطالعاتی بسیار ضروری هستند. تاکنون این نوع کتاب ها برای برخی کشورها نظیر استرالیا، کانادا؛ فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر و ایرلند، استونی، هندوستان، اسرائیل، ایتالیا، کشور های نوردیک (فنلاند، دانمارک، سوئد و نروژ)، هلند، ژاپن، زلاند نو،  لهستان،  اسپانیا، روسیه و آمریکا تهیه شده است.  متاسفانه چنین کتاب مهمی هنز برای فلور گلسنگ های ایران منتشر نشده است. اگرچه بررسی های گلسنگ شناسی در ایران از سال 1831 آغاز شده است  و این مطالعات در سال های اخیر اوج گرفته و دذ دو دهه گذشته توسط ایرانیان دامنه دار شده است. ار سال 2016 میلادی برنامه نگارش فلور گلسنگ های ایران در موزه گلسنگ های ایران واقع درسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران آغاز شده است. بیش از 2000 هزار نمونه در هرباریوم ICH نگهداری می شود. در گام نخست این مطالعات، حدود 800 تاکسون بوده، بخصوص آنهایی که قبلا از ایران شناخته شده اند.