سه شنبه 2 بهمن 1397

همکاران

همکاران

دکتر حسنعلی ازگلی
مدیر دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت
021-56276630
               

حمیدرضا بدرنیا
مسئول دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت
021-56276630
               

دکتر علی زنوزی
رئیس گروه کارآموزی
021-56275457


مهندس الهام فاتحی فر
رئیس گروه ممیزی توانمندیهای فنی و مهندسی
021-56276624


مهندس وحید بهرامی
کارشناس دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت
021-56276624


زهره جعفری
کارشناس دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت
021-56275457


مهندس بیتا نژادخلیلی
کارشناس مسئول کروه ممیزی توانمندیهای فنی و مهندسی
021-56276020-27
داخلی :2585


مهندس علیرضا محمدی
کارشناس دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت
021-56276020-27
داخلی :2536


محمد ساروق فراهانی
تکنیسین گروه نمایشگاهها و همایشهای تخصصی
021-56276020-27
داخلی :2503


مهندس علیرضا مرادی
کارشناس گروه توسعه ارتباطات پژوهشی و فناوری
021-56276020-27
داخلی :2536


عارفه سادات بنی هاشمی
مسئول دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت
021-56275457


  • 1094
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات