دوشنبه 29 آبان 1396
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
دفتر مرکزي ارتباط با صنعت

ساختار و شرح وظايف

ساختار و شرح وظايف

ساختار دفتر مركزي ارتباط با صنعت بر اساس حوزه وظايف تخصصي هر بخش از همكاريهاي مبتني بر دانش در چهار موضوع آموزش، پژوهش، فناوري و ترويج تعريف و مستقر گرديده است:

  • 1915
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات