یکشنبه 6 اسفند 1396

همکاران در مديريت همکاريهاي بين الملل و سازمان هاي تخصصي

همکاران در مديريت همکاريهاي بين الملل و سازمان هاي تخصصي

 آقای دکتر محمود مولی نژاد
قائم مقام رییس سازمان در امور بین الملل
تحصیلات: دکتری مدیریت منابع آب
پست الکترونیک: mmolanezhad@yahoo.com

خانم فرشته مرادی
رییس اداره همکاریهای بین الملل و صدور فناوری
تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
پست الکترونیک: fereshteh.moradi@gmail.com 

خانم فاطمه جسک
رییس اداره سازمانهای تخصصی بین المللی
تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان شناسی
پست الکترونیک: fjask@yahoo.com


خانم مریم رضایی
کارشناس مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمانهای تخصصی
تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
پست الکترونیک: mary-rezaee@hotmail.com

خانم زهرا شکری
کارشناس مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمانهای تخصصی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
پست الکترونیک: zshokri_2014@yahoo.com

خانم زهره کبیری
کارشناس 
مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمانهای تخصصی
تحصیلات: کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
پست الکترونیک: z_kabiri2000@yahoo.com

آقای تقی ترابی
مسئول دفتر همکاریهای بین الملل و سازمانهای تخصصی
تحصیلات: دیپلم
پست الکترونیک: t.torabi93@gmail.com

  • 2206
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات