یکشنبه 1 مهر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

گالری تصاوير

بازديد دکتر محمدرضا واعظ مهدوي معاون توسعه امور آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور از سازمان- فروردين 96

  • چهارشنبه 30 فروردین 1396
  • 6271
  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27