شنبه 31 فروردین 1398

اخبار

ماهنامه بام فناوري منتشر شد

  • شنبه 28 بهمن 1396
  • 577

دفتر تجاري‌سازي و كارآفريني سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران اولين شماره ماهنامه الكترونيكي بام فناوري را منتشر كرد.

 به گزارش روابط عمومي، اين نشريه به دنبال آخرين شماره از ماهنامه الكترونيكي شوق كارآفريني ويژه بهمن 96 منتشر شد.

بام فناوري با مدير مسئولي دكتر محمدرضا بختياري و ناهيد مهريزي و زير نظر دفتر تجاري‌سازي و كارآفريني سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران منتشر مي‌شود.

در اين شماره مي‌خوانيم: از شوق كارآفريني تا بام فناوري، اخبار، معرفي معاونت نوآوري، تجاري‌سازي و انتقال فناوري، گزارش جلسه انعقاد و تبادل تفاهم‌نامه همكاري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران با صندوق نوآوري و شكوفايي، گزارش شركت در كارگاه آموزشي توانمندي زنان از طريق كارآفريني، صادرات فناوري و معرفي كارآفرين نمونه.

بام فناوري، شماره 1

 آخرين اخبار

کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات