گروه مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم)

انرژي هاي تجديد پذير،
فناوري هاي نوين درسامانه هاي كشاورزي وصنايع غذايي،
مكاترونيك و سامانه هاي هوشمند،
طراحي ماشين هاي كشاورزي و صنايع غذايي و صنايع تبديلي كشاورزي،
روش‌هاي غير حرارتي در توليد و نگهداري محصولات كشاورزي و
تغييرات آب و هوايي و مديريت منابع آب

کارکنان

استادیار
سید محمد  شتاب بوشهری  - کارشناس ارشد پژوهشی باغبانی
کارشناس ارشد پژوهشی
Boushehri@irost.ir
دورنگار:
02156276639
تلفن:
021574166322
روزبه عباس زاده
استادیار
abbaszadeh@irost.ir
دورنگار:
02156276639
تلفن:
02157416126-317
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.