گروه دام، طیور و آبزیان

بيوتكنولوژي دام و تحقيقات در زمينه‌هاي سلول‌هاي بنيادي و بالغ، لقاح آزمايشگاهي  (IVF)و مهندسي ژنتيك،
استفاده کاربردی از پروبيوتيك ها و گیاهان دارویی به منظور بهبود عملکرد و پیشگیری و درمان بیماری های دام، طیور و آبزیان،
افزایش ایمنی و افزایش مقاومت دام و طیور به استرس های گرمایی،
استفاده از فناوري هاي نوين در راستاي حفظ ذخاير ژنتيكي و
تغذیه دام و كاهش گاز متان

کارکنان

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.