چهارشنبه 24 مرداد 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
Banner rotator
کميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب (COMSATS) با دفتر سازمان ملل متحد براي همکاري جنوب –جنوب (UNOSSC) همکاري خود را آغاز کرده است.
دکتر عليرضا عشوري به همراه معاونين در نشست هم انديشي با حضور اعضاي هيئت علمي و کارشناسان پژوهشي و ساير کارکنان پژوهشکده زيست فناوري شرکت کرد.
سامانه ملي کارآموزي در ايام تعطيلات تابستاني سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران فعال مي‎باشد.
سازمان مشترک المنافع (Commonwealth) در تاريخ 26 ژوئن 2018 سازمان COMSATS را به رسميت شناخت.
کتاب "آتش، انفجار و انتشار گازهاي سمي، آناليز ريسک و ارزيابي پيامدها" توسط انتشارات سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران منتشر شد.
فصلنامه علمي- پژوهشي(IJHFC) “ Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell” با صاحب امتيازي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران و همکاري انجمن هيدروژن و پيل سوختي ايران، در پايگاه بين‌المللي Directory of Open Access Journals (DOAJ) نمايه گرديد.
سخنراني دکتر کريستين پرينتزن استاد سيستماتيک و تکامل مولکولي گلسنگ ها در سازمان برگزار مي‎شود.
نشست هم انديشي رييس سازمان با اعضاي هيئت علمي و کارشناسان پژوهشکده‌هاي کشاورزي، مکانيک، فناوريهاي شيميايي و مطالعات فناوري‌هاي نوين برگزار شد.

گزارش ‌های تصويری


لينکهای مرتبط

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27