یکشنبه 8 آذر 1394
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
Banner rotator
شرکت‌هاي دانش‌بنيان مرکز رشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در ششمين نمايشگاه بين‌المللي صنايع هوايي و فضايي ايران شرکت مي‌کنند.
به گزارش روابط عمومي، دکتر صميمي، معاون توسعه فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از بررسي شش طرح در اين جلسه خبر داد.
روز گذشته هيئتي متشکل از مقامات عالي رتبه دانشگاهي ايالت بادن روتنبرگ آلمان از محل سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بازديد کردند.
در اولين روز از برگزاري بيست‌و‌دومين کنفرانس مهندسي زيست پزشکي کارگاه‌هاي تخصصي ويژه کنفرانس در حال برگزاري است.
در هفته پژوهش؛
معاون نوآوري، تجاري‌سازي و انتقال فناوري برنامه‌هاي دفتر مالکيت فکري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را اعلام کرد
در پي انعقاد تفاهم‌نامه مشترک ميان وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري،‌ سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و پرفسور مجيد سميعي،‌ مبني بر احداث مرکز تحقيقات فناوري‌هاي پزشکي، ‌دکتر فرهادي وزير علوم،‌ تحقيقات و فناوري از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بازديد نمود و در جريان روند اجراي اين تفاهم‌نامه و همچنين مراحل پيشرفت و احداث اين مرکز قرار گرفت.
به منظور بازديد از دستاوردهاي علمي پژوهشکده‌هاي زيست فناوري و فناوري‌هاي شيميايي دکتر مصطفي ارگون از کشور ترکيه از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومي، سي و يکمين شمارة نشرية الکترونيکي شوق‌کارآفريني (آبان 94) ويژة اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان سراسر کشور منتشر شد.


گزارش ‌های تصويری


لينکهای مرتبط

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276031,32 - 56276310 - 56276341,44